LiveZilla Live Chat Software
Venta Casona de 1970 en Cantabria

CATSALUT - Servei Català de la Salut

CatSalut. Servei Català de la Salut

Más detalles

PERFIL DEL CONTRATANTE

 

Un model d'excel·lència

El nostre model sanitari es va concretar el 1990 en la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya (LOSC), que va crear el Servei Català de la Salut i va consolidar un sistema sanitari mixt, propi del país, amb l'extensió del model a totes les línies de productes sanitaris i sociosanitaris.

 

El 2011, el Departament de Salut va treballar en la definició d'una sèrie de línies de modernització i progrés del sistema que, sense alterar les bases del model sanitari català, han de permetre dotar-lo de major eficiència i agilitat, i alhora, adaptar-lo a les noves necessitats de salut de la població, molt diferents de les de fa 30 anys, quan es va definir el model.
 

 

Bases del nou model assistencial

L'articulació d'aquest nou model es basa en els següents elements:
 • La visió sistèmica.
 • L'èmfasi en la coordinació de serveis
 • L'orientació als resultats
 • La continuïtat assistencial d'atenció i l'atenció centrada en el pacient.

 

Aquesta modernització i aquest progrés del sistema ens permetrà realitzar un salt qualitatiu d'un bon sistema sanitari que tracta les malalties, cap a un sistema de salut, que tracta les malalties dels pacients, però respon alhora a les necessitats de salut de la població.

 

El serveis de salut s'han de centrar en els pacients i ser efectius, accessibles i equitatius, amb bons resultats de salut a un cost raonable, i han de ser satisfactoris, tant per als usuaris com per als professionals. Han d'incloure la prevenció, l'assistència sanitària i sociosanitària, la rehabilitació, l'atenció i el suport al final de la vida i esdevenir una xarxa de valor per al nostre país.

 

Aquesta evolució del model sanitari permetrà afrontar els reptes dels propers anys amb un sistema de salut millorat i sostenible perquè comptarà entre les seves fortaleses:

 

 • Donarà resposta a les necessitats de salut i les persones: les persones passen a ser un element actiu i n'assumeix la centralitat. A més, els pacients es segmenten en grups per tal de poder oferir-los abordatges específics segons les seves necessitats amb gestió de casos, de processos assistencials, que abastaran les diferents especialitats i àmbits d'atenció.
 • Comptarà amb una xarxa col·laborativa: les institucions comprometen a proveïdors, clients i fins i tot competidors en una única xarxa creadora de valor i cada activitat s'assigna a l'agent millor preparat per dur-la a terme.
 • Serà àgil i escalable: per donar resposta al canvi de paradigma (augment de la complexitat, cronicitat, envelliment, etc) i als canvis de la demanda, redissenyant les relacions entre les entitats prestadores dels serveis de salut.
 • Contemplarà fluxos eficients: Que permetran l'agilitat i l'oportunitat de l'atenció evitant desplaçaments als pacients.
 • Avançarà cap a entorns digitals: Incorporarà internet i les noves tecnologies d'informació i comunicació.
 • Amb professionals en xarxa: afavorint la coordinació i les relacions transversals que comporten un treball de qualitat.
 • Amb pacients en xarxa: s'adequarà a les necessitats d'una ciutadania, que cada vegada més es relaciona en entorns digitals i on també la salut 2.0 permet avançar de forma compartida.

 

FUENTE: http://www20.gencat.cat/